38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8                                 tel/fax (+48) 17 27 61 152                             psse.strzyzow@pis.gov.pl

  
                                   

,,Bezpieczne ferie” - kontrole wypoczynku dzieci i młodzieży

             W ramach akcji "Bezpieczne Ferie" pracownicy  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzyżowie wraz z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie rozpoczęli kontrolę obozów, zimowisk i ,,otwartych drzwi” zorganizowanych na terenie powiatu strzyżowskiego.

        Podczas spotkań z młodzieżą prowadzone były pogadanki  oraz prowadzono dystrybucje  broszurki  i ulotki na temat skutków używania dopalaczy, tytoniu oraz bezpiecznych zachowań podczas ferii. Ponadto prezentowane były alkogogle i narkogogle, doskonałe narzędzie do pokazania dzieciom tego jak alkohol i narkotyki działają na nasze zmysły. Pozornie proste czynności wykonywane waalkogoglach i narkogoglach stają się o wiele trudniejsze. Zniekształcenie obrazu, spowolnienie czasu reakcji, problemy z oceną odległości i kierunków, zaburzona koordynacja ruchowa to tylko niektóre zaefektów obecności alkoholu i narkotyków w organizmie. O tym, jak zmienia się świat osoby nietrzeźwej  i pod wpływem środków odurzających miały okazję przekonać się dzieci zakładając te specyficzne okulary. Było sporo śmiechu, ale te ćwiczenia dały pełną świadomość tego, jak trudno wykonywać zwykłe czynności po spożyciu alkoholu czy też narkotyków i uświadomiły, że można zrobić sobie lub innym ludziom krzywdę.
Wspólnie przeprowadzono trzy kontrole obozów zimowych, w  Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji weaFrysztaku i dwie w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym we Frysztaku, gdzie odbywały się obozy taneczne i sportowe. Podczas kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Współpraca Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Strzyżowie  z Komendą Powiatową  Policji  jest już wieloletnią tradycją w realizacji założeń akcji ,,Bezpieczne Ferie”.            

        Kolejne dni ferii zimowych to kolejne kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. Tym razem pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Strzyżowie, skontrolowali Ośrodek Rekreacyjno – Wypoczynkowy ,,Oaza” oraz Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie. Nadzorem sanitarnym objęto również placówki, w których w okresie ferii zimowych prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży na zasadach wolnego wstępu tzw. ,,otwarte drzwi”. 
W ramach kontroli dokonano przeglądu i oceny sanitarno-technicznego miejsc, w których mieszka iawypoczywa młodzież, a także urządzeń sanitarnych z których korzysta. Ponadto  zostały  przekazane  cenne  informacje  dotyczące  bezpieczeństwa  podczas  ferii, prezentowano alkogogle i narkogogle oraz prowadzono dystrybucję ulotek.             
              W najbliższym czasie odbędą się kolejne kontrole placówek organizujących zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży.

>>> Powrót do listy aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 PSSE Strzyżów
Realizacja: StudioPixel.pl