38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8                                 tel/fax (+48) 17 27 61 152                             psse.strzyzow@pis.gov.pl

  
                                   

Akcja "Bezpieczne Wakacje" 2018

        Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna  w Strzyżowie  wspólnie Komendą Powiatową Policji waramach działań „Bezpieczne wakacje” sprawdzali warunki, w jakich odbywa się letni wypoczynek dzieci iamłodzieży.

          Podczas przeprowadzanych kontroli brano pod uwagę warunki sanitarno–higieniczne zapewnione przez organizatorów dla uczestników wypoczynku. Oceną stanu sanitarnego obejmowano wszystkie pomieszczenia zaktórych korzystali uczestnicy wypoczynku. Zwracano uwagę na stan sanitarno–techniczny pokoi mieszkalnych iaich wyposażenia, infrastrukturę sanitarną, zaopatrzenie w środki do utrzymania higieny osobistej. Sprawdzano dokumentację organizatorów wypoczynku oraz dostęp uczestników do opieki medycznej.

          Ponadto dla dzieci i młodzieży prowadzone były pogadanki  oraz rozdawane  broszurki  i ulotki na temat skutków używania dopalaczy, tytoniu oraz bezpiecznych zachowań podczas wakacji. Prezentowane były alkogogle ianarkogogle, doskonałe narzędzie do pokazania dzieciom tego jak alkohol i narkotyki działają na nasze zmysły. Pozornie proste czynności wykonywane w alkogoglach i narkogoglach stają się o wiele trudniejsze. Zniekształcenie obrazu, spowolnienie czasu reakcji, problemy z oceną odległości i kierunków, zaburzona koordynacja ruchowa to tylko niektóre z efektów obecności alkoholu  i narkotyków w organizmie. O tym, jak zmienia się świat osoby nietrzeźwej  i pod wpływem środków odurzających miały okazję przekonać się dzieci zakładając te specyficzne okulary.

Było sporo śmiechu, ale te ćwiczenia dały pełną świadomość tego, jak trudno wykonywać zwykłe czynności po spożyciu alkoholu czy też narkotyków i uświadomiły, że można zrobić sobie lub innym ludziom krzywdę. Podczas kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Współpraca Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Strzyżowie  z Komendą Powiatową  Policji  jest już wieloletnią tradycją w realizacji założeń akcji "Bezpieczne Wakacje".

>>> Powrót do listy aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 PSSE Strzyżów
Realizacja: StudioPixel.pl