38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8                                 tel/fax (+48) 17 27 61 152                             psse.strzyzow@pis.gov.pl

  
                                   

IX Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach” – etap powiatowy

IX Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych  „Porozmawiajmy o uzależnieniach” – etap powiatowy

        W dniu 11 maja 2018 roku w Powiatowym Centrum Kultury iaTurystyki w Wiśniowej odbył się etap powiatowy IX Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, adresowany do uczniów  klas VII, klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkursu na szczeblu powiatowym była Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Strzyżowie. IX Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych został objęty Patronatem Honorowym przez Starostę Strzyżowskiego p. Roberta Godka.

        Celem przeglądu była popularyzacja twórczej aktywacji i edukacji młodzieży w zakresie uzależnień. Autorskie i nie tylko, inscenizacje młodych aktorów są  bowiem ważnym przekazem edukacyjnym, który zyskuje na autentyczności poprzez duży ładunek emocjonalny zarówno w treściach jak i scenicznej ekspresji. Taka forma pracy pozwala komunikować odbiorcom o problemach młodzieży, sposobie widzenia świata i rozwiązywaniu problemów zdrowotnych w języku bliskim grupie rówieśniczej.

IX Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, uświetnili swoją obecnością - p. Jan Stodolak - Wicestarosta Strzyżowski, p.aZdzisław Sarna - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, p. Krzysztof Jabłoński – z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie, p. Ewa Mroczka z Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki waWiśniowej, p. Edyta Jacek Bieryło z Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. uzależnień,  podkom. Piotr Niemiec z Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, p. Małgorzata Borowiec i p. Agata Malec zaPowiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzyżowie.

Po długich i burzliwych naradach jury postanowiło nagrodzić następujące zespoły:

I miejsce: Szkoła Podstawowa w Wiśniowej  za spektakl pt. ,,Po prostu być” opiekunowie: p. Agnieszka Flaga iap.aMałgorzata Tęcza

II miejsce: Szkoła Podstawowa w Zaborowie za spektakl  pt. ,,Posłuchaj , zaufaj…” opiekun: Justyna  Pokrywka

III miejsce: Zespół Szkół w Gogołowie za spektakl pt. ,,Sąd opiekun: p. Monika Giera

Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wiśniowej będzie reprezentowała powiat strzyżowski waWojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Rzeszowie. 

        Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali dyplomy i  nagrody  ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie oraz Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.

 Spektakle wystawione przez młodzież prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny, zawierały bogate treści merytoryczne i edukacyjne. Przegląd był też okazją do wymiany doświadczeń. To także jedna ze skuteczniejszych metod aktywizowania środowisk szkolnych do działań na rzecz zdrowia.

Wojewódzki Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem „Porozmawiajmy o uzależnieniach” był organizowany w powiecie strzyżowskim po raz dziewiąty. Wkład pracy uczniów oraz zaangażowanie opiekunów utwierdzają w przekonaniu i pozwalają  stwierdzić, iż impreza taka warta jest kontynuowania w latach następnych.

>>> Powrót do listy aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 PSSE Strzyżów
Realizacja: StudioPixel.pl