38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8                  tel/fax (+48) 17 27 61 152                psse.strzyzow@pis.gov.pl                                      
                   

KAMPANIA "JASNE JAK SŁOŃCE"


        Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w ramach zadania pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących uświadamiania ryzyka związanego zAnadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe”, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną „Jasne jak Słońce”, skierowaną do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci iAmłodzieży.  

Celem kampanii Jasne jak słońce jest prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących uświadamiania ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe, kształtowanie środowiska sprzyjającego zdrowiu poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej oraz ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych wAśrodowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki. 

W ramach kampanii „Jasne jak Słońce” zostały przygotowane trzy rodzaje plakatów informacyjno- edukacyjnych skierowane do różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży.

 

Szczegółowe informacje o kampanii na stronie: https://jasnejakslonce.pzh.gov.pl/

>>> Powrót do listy aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 PSSE Strzyżów
Realizacja: StudioPixel.pl