38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8                            tel/fax (+48) 17 27 61 152                           psse.strzyzow@pis.gov.pl

Konkurs plastyczny ,,Zawsze razem”

 

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie wzorem lat ubiegłych proponuje wabieżącym roku szkolnym 2018/2019 kontynuację wojewódzkiego programu edukacyjnego ,,Zawsze razem” dla dzieci klas I-III szkół podstawowych.

Celem programu jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych  rówieśników, unikanie zachowań ryzykownych oraz podejmowanie zdrowych wyborów życiowych. Integralną częścią programu jest kolorowanka ,,Zawsze razem” wydana przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Książeczka do kolorowania poprzez obrazki oraz tekst opowiada historię  Dominika, który jest zakażony HIV oraz Kasi, jego starszej siostry. Przygody rodzeństwa i ich przyjaciół komentuje Miś Dyzio, który doskonale wie, że wspólna gra w piłkę nożną nie niesie ryzyka zakażenia HIV oraz, że nie należy jeść niemytych owoców. Kolorowanka uczy, żeawaśrodowisku wczesnoszkolnym przestrzeganie podstawowych zasad higieny wystarczy by zminimalizować ryzyko zakażenia HIV lub innymi wirusami oraz bakteriami. Zapoznanie zahistorią Dominika, Kasi, Dyzia i ich przyjaciół pozwala rozmawiać wątpliwości i uprzedzenia dotyczące obcowania z osobami zakażonymi HIV w sytuacjach życia codziennego oraz przypomina, że osoby chore potrzebują przyjaciół tak, jak każdy.  
Wzmocnieniem programu w bieżącym roku szkolnym jest konkurs plastyczny, który będzie przebiegał w dwóch etapach – szkolnym i wojewódzkim. Prace należy przekazać do WSSE do 30 kwietnia 2019 roku. Konkurs honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego i Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

>>> Powrót do listy aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 PSSE Strzyżów
Realizacja: StudioPixel.pl