38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8                                 tel/fax (+48) 17 27 61 152                             psse.strzyzow@pis.gov.pl

  
                                   

MIESZKAŃCY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO - UWAGA!!!

 MIESZKAŃCY  POWIATU  STRZYŻOWSKIEGO  -  UWAGA!!!

        W związku z występującymi w ostatnim czasie gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie naszego powiatu informuję, iż po otrzymaniu zgłoszeń o wystąpieniu podtopień budynków czy też zalaniu studni, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Strzyżowie udostępnia nieodpłatnie środki przeznaczone do dezynfekcji pomieszczeń i studni.

Poniżej podajemy informacje dotyczące postępowania w przypadku zalania pomieszczeń, studni oraz zaleceń przeciwepidemicznych w przypadku wystąpienia podtopień i powodzi: 

  1. INFORMACJA DLA POWODZIAN O WODZIE DO PICIA – OCZYSZCZANIE I ODKAŻANIE STUDNI. 

  2. INFORMACJA DLA POWODZIAN O POSTĘPOWANIU Z ŻYWNOŚCIĄ. 

  3. INFORMACJA DLA POWODZIAN DOTYCZĄCA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ, SPRZĘTU, UBRAŃ, BIELIZNY I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU. 

  4. INFORMACJA O ZAPOBIEGANIU CHOROBOM ZAKAŹNYM DLA POWODZIAN. 

  5. INFORMACJA O WYTYCZNYCH SWOISTEGO ZAPOBIEGANIA TĘŻCOWI U ZRANIONYCH OSÓB PODCZAS POWODZI LUB USUWAJĄCYCH SKUTKI POWODZI. 

  6. INFORMACJA DLA POWODZIAN O ZWALCZANIU SZKODLIWYCH I UCIĄŻLIWYCH OWADÓW.

 

>>> Powrót do listy aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 PSSE Strzyżów
Realizacja: StudioPixel.pl