38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8               tel/fax (+48) 17 27 61 152             psse.strzyzow@pis.gov.pl             BIP

Nie daj się grypie. Profilaktyka grypy i podstawowe zasady higieny

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, zauwagi na możliwość wystąpienia zwiększonej zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne, zwraca się z prośbą o stosowanie odpowiedniej profilaktyki przeciw grypie. Do zarażenia wirusem grypy, jak i do infekcji przeziębieniowej, dochodzi głównie drogą kropelkową. Źródłem infekcji jest chory człowiek. Niezasłanianie ust czy nosa podczas kichania oraz kaszlu rozprzestrzenia wirusy zarówno wokół chorego, jak i na otaczające go przedmioty. Oznacza to, że może dojść do zakażenia również poprzez ich dotykanie iaprzeniesienie wirusa na nieumytych rękach w okolicę nosa lub ust.

          Wirusy mogą przeżyć do 24 godzin na powierzchniach gładkich typu ławki, blaty kuchenne, klamki drzwi, powierzchnie metalowe lub plastikowe, do 12 godzin na powierzchniach porowatych, do 15 minut na ubraniach, szalikach i chusteczkach wielokrotnego użycia, 5-10 minut na ludzkich rękach, natomiast są wrażliwe na detergenty.

Należy zwrócić uwagę, aby:

 • wszystkie pomieszczenia w budynku wietrzyć przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć przez co najmniej 20 minut,
 • powierzchnie podłóg oraz przedmioty najczęściej dotykane (klamki, powierzchnie ławek itp.) codziennie zmywać środkami czystości (ciepła woda z dodatkiem środka myjącego, zmienianą po umyciu każdego pomieszczenia),
 • po zakończeniu zajęć pomieszczenia wyłożone wykładzinami dywanowymi po opuszczeniu przez uczniów, codziennie dokładnie odkurzyć i przecierać na wilgotno z użyciem detergentu,
 • zapewnić uczniom dostęp do ciepłej wody,
 • sanitariaty należy 2 razy dziennie zmywać środkami czystości (wszystkie powierzchnie, klamki, kurki w bateriach przy umywalkach),
 • sanitariaty zaopatrzyć w środki higieniczne (płynne mydło z dozownikiem, ręczniki papierowe lub suszarki do rąk, papier toaletowy),
 • kosze na śmieci z zamknięciem (pokrywa) opróżniać zaraz po zakończeniu zajęć lub w zależności od potrzeb, wietrzyć puste sale lekcyjne podczas każdej krótkiej przerwy przez co najmniej 5aminut, a podczas długiej co najmniej 10 minut,
 • uczulać dzieci i rodziców, aby w razie wystąpienia objawów grypopodobnych pozostać w domu, aaw przypadku wystąpienia objawów chorobowych u ucznia w szkole natychmiast umieścić go waoddzielnym pomieszczeniu do momentu odebrania przez rodziców,
 • w salach lekcyjnych zapewnić awaryjne chusteczki jednorazowe dla uczniów, przypominać uczniom o myciu rąk (po przyjściu do szkoły, skorzystaniu z toalety, przed i po spożyciu posiłku, po kichaniu i kasłaniu oraz w innych sytuacjach w miarę potrzeb),
 • młodszym dzieciom zademonstrować prawidłową technikę mycia rąk – dwukrotnie namydlając dokładnie dłonie i nadgarstki spłukując ciepłą wodą przez około 20 sekund ( czas trwania jednej zwrotki piosenki „Wlazł kotek na płotek”),
 • w miarę możliwości codziennie organizować zajęcia na świeżym powietrzu.

 

>>> Powrót do listy aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 PSSE Strzyżów