38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8               tel/fax (+48) 17 27 61 152             psse.strzyzow@pis.gov.pl             BIP

Programy edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2019/2020

PSSE w Strzyżowie informuje, iż w roku szkolnym 2019/2020 realizowane będą następujące programy edukacyjne:

 1. ,,Trzymaj Formę ‘’- program realizowany w szkołach podstawowych i gimnazjalnych  ukierunkowany na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia wśród młodzieży.

 2. ,,Czyste powietrze wokół nas’’- realizowany w przedszkolach ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

 3. ,,Nie pal przy mnie proszę’’ dla klas I-III którego celem jest  wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 4. ,,Znajdź właściwe rozwiązanie’’ dla klas IV – VI i gimnazjum  ma na celu zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

 5. „Bieg po zdrowie” to nowy program edukacji antytytoniowej mający na celu opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży.

 6. "Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej."- program realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych.

 7. ,,Zawsze razem’’- program realizowany w szkołach podstawowych w klasach od I- III którego celem jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych rówieśników, unikanie zachowań ryzykownych oraz podejmowanie zdrowych wyborów życiowych.

 8. „ARS, czyli jak dbać o miłość”- program dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

 9. "Wybierz życie - pierwszy krok" profilaktyka nowotworowa w kierunku raka szyjki macicy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

 10. Program profilaktyczny "Moje dziecko idzie do szkoły" program ukierunkowany na podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz ich przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno wadomu, jak i środowisku szkolnym.

 11. ,,Znamię? Znam je!" dla  młodzieży szkół ponadgimnazjalnych którego celem jest budowanie świadomości czerniaka oraz budowanie odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży.

 12. ,,Podstępne WZW”  dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych  którego celem jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.

Zainteresowane szkoły proszone są o kontakt z Działem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w  Strzyżowie tel. 17 27 61 152

>>> Powrót do listy aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 PSSE Strzyżów