38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8                            tel/fax (+48) 17 27 61 152                           psse.strzyzow@pis.gov.pl

VIII Wojewódzki przegląd małych form teatralnych

         W dniu 17 maja 2017 roku w Zespole Szkół w Grodzisku  odbył się etap powiatowy VIII Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Organizatorem konkursu na szczeblu powiatowym była Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Strzyżowie.

Celem przeglądu była popularyzacja twórczej aktywacji i edukacji młodzieży w zakresie uzależnień. Autorskie i nie tylko, inscenizacje młodych aktorów są  bowiem ważnym przekazem edukacyjnym, który zyskuje na autentyczności poprzez duży ładunek emocjonalny zarówno w treściach jak i scenicznej ekspresji. Taka forma pracy pozwala komunikować odbiorcom o problemach młodzieży, sposobie widzenia świata i rozwiązywaniu problemów zdrowotnych w języku bliskim grupie rówieśniczej.

Swój występ zaprezentowała grupa teatralna ,,Grodzio” z Gimnazjum Publicznego z Grodziska prezentując sztukę pt. ,,Uzależnieniom mówimy nie!”. Spektakl wystawiony przez młodzież prezentował bardzo wysoki poziom artystyczny, zawierał bogate treści merytoryczne i edukacyjne. To także jedna ze skuteczniejszych metod aktywizowania środowisk szkolnych do działań na rzecz zdrowia.

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez pana Roberta Godka Starostę Strzyżowskiego.

Młodzież z  Gimnazjum  w Grodzisku  będzie reprezentowała powiat strzyżowski w Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Rzeszowie.

Wojewódzki Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem „Porozmawiajmy o uzależnieniach” był organizowany w powiecie strzyżowskim po raz ósmy. Wkład pracy uczniów oraz zaangażowanie opiekunów utwierdzają w przekonaniu i pozwalają  stwierdzić, iż impreza taka warta jest kontynuowania w latach następnych.

 

Fotorelacja w zakładce galerie zdjęć.

>>> Powrót do listy aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 PSSE Strzyżów
Realizacja: StudioPixel.pl