38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8                                 tel/fax (+48) 17 27 61 152                             psse.strzyzow@pis.gov.pl

  
                                   

WALCZ ZE SMOGIEM, NIE PAL ŚMIECI!!! Twoje zdrowie zależy od czystego powietrza

        Wykorzystywanie odpadów komunalnych jako opału powoduje emitowanie do środowiska wielu niebezpiecznych substancji. Powstające w wyniku spalania   związki chemiczne  są bezpośredniowdychane przez ludzi bądź przedostają się do gleby a następnie do pożywienia.  Spalanie wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, malowanego, konserwowanego drewna np. ze starych mebli, sklejek, płyt wiórowych prowadzi do znacznego zanieczyszczenia powietrza, które wdychamy. W spalinach pochodzących ze spalania odpadów możemy znaleźć: m.in. pyły, tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie (np. kadm, rtęć) ponadto chlorowodór, cyjanowodór.

Paląc śmieci szkodzimy nie tylko sobie ale również wszystkim istotom żyjącym.

SPALANIE ODPADÓW POWODUJE POWAŻNE KONSEKWENCJE ZDROWOTNE:

 •  problemy z oddychaniem,

 •  zaostrzenie astmy,

 •  częste infekcje dróg oddechowych,

 •  podrażnienie oczu, nosa i gardła

 •  katar,

 •  zapalenie zatok,

 •  zawał serca,

 •  nadciśnienie tętnicze,

 •  niewydolność serca,

 •  chorobę niedokrwienną serca,

 •  problemy z pamięcią i koncentracją,

 •  stany depresyjne,

 •  zmiany anatomiczne w mózgu,

 •  udar mózgu,

 •  obumarcie płodu,

 •  przedwczesny poród,

 • niska waga urodzeniowa.

Spalanie odpadów komunalnych w piecach przyzakładowych i przydomowych to nie tylko skutki zdrowotne ale również niszczenie przewodów kominowych przez  odkładanie się tzw. „mokrej sadzy”. To z kolei może być powodem pożaru zarówno komina jak i domu!

Spalanie odpadów komunalnych we własnym zakresie jest wykroczeniem!!!

KALKULACJA spalania odpadów w piecach przyzakładowych i przydomowych 

POZYTYWNE ASPEKTY

 • brak

NEGATYWNE ASPEKTY

 • zanieczyszczone powietrze,

 • zanieczyszczona gleba,

 • skażone pożywienie,

 • częste zachorowania, a nawet śmierć!,

 • mała wydajność energetyczna odpadów,

 • niszczenie przewodów kominowych,

 • pożar,

 • kary: grzywna do 500 zł lub do 5000 zł gdy sprawa trafi do sądu lub kara aresztu od 5 do 30 dni (art.191 ustawy o odpadach).

 

>>> Powrót do listy aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 PSSE Strzyżów
Realizacja: StudioPixel.pl