38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8                                 tel/fax (+48) 17 27 61 152                             psse.strzyzow@pis.gov.pl

  
                                   

X Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach” – etap powiatowy

        W dniu 26 kwietnia 2019 roku w Powiatowym Centrum Kultury iaTurystyki w Wiśniowej odbył się etap powiatowy X Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem „Porozmawiajmy o uzależnieniach”. Tegoroczny Przegląd Małych Form Teatralnych zbiegł się ze 100–leciem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 65–leciem Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej waStrzyżowie. Organizatorem konkursu na szczeblu powiatowym była Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Strzyżowie. X Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych został objęty Patronatem Honorowym przez Starostę Strzyżowskiego Pana Bogdana Żyburę.

        Celem przeglądu była popularyzacja twórczej aktywizacji i edukacji młodzieży w zakresie uzależnień. Autorskie i nie tylko, inscenizacje młodych aktorów są  bowiem ważnym przekazem edukacyjnym, który zyskuje na autentyczności poprzez duży ładunek emocjonalny zarówno w treściach jak i scenicznej ekspresji. Taka forma pracy pozwala komunikować odbiorcom o problemach młodzieży, sposobie widzenia świata i rozwiązywaniu problemów zdrowotnych w języku bliskim grupie rówieśniczej.

X Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, uświetniła swoją obecnością – Pani lek. med. Jolanta Cieśla–Pękosz specjalista alergolog i specjalista chorób płuc, z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie Pan Krzysztof Jabłoński, Pan Kamil Mendocha Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, Pani Edyta Jacek-Bieryło Kierownik Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. uzależnień,  Podkom.  Piotr Niemiec zaKomendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, Pani Małgorzata Borowiec  i Pani Agata Malec zaPowiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzyżowie.

           Powiatowy Przegląd małych Form Teatralnych  rozpoczęła Pani doktor Jolanta CieślaPękosz  wykładem pt. ,,Wpływ palenia tytoniu na zdrowie człowieka”. Następnie zaprezentowała się Szkoła Podstawowa w Grodzisku przedstawiając spektakl pt. ,,Nie dajmy im szansy” . Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Grodzisku będzie reprezentowała powiat strzyżowski  w Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Rzeszowie.

               Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali dyplomy i  nagrody  ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie oraz Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.

Spektakl wystawiony przez młodzież prezentował bardzo wysoki poziom artystyczny, zawierał bogate treści merytoryczne i edukacyjne. Przegląd był też okazją do wymiany doświadczeń. To także jedna ze skuteczniejszych metod aktywizowania środowisk szkolnych do działań na rzecz zdrowia.

Wojewódzki Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem „Porozmawiajmy o uzależnieniach” był organizowany w powiecie strzyżowskim po raz dziesiąty.

>>> Powrót do listy aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 PSSE Strzyżów
Realizacja: StudioPixel.pl