38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8                                 tel/fax (+48) 17 27 61 152                             psse.strzyzow@pis.gov.pl

  
                                   

Epidemiologia
 

STANOWISKO PRACY DS. EPIDEMIOLOGII

 Do zakresu działania należy prowadzenie nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych w szczególności poprzez:

 • bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych i pasożytniczych na terenie powiatu;
 • przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych i podejmowanie działań przeciwepidemicznych w ogniskach chorób zakaźnych, w tym w przypadku zbiorowych zatruć pokarmowych oraz innych chorób powodowanych warunkami środowiska;
 • dokonywanie ocen i analiz sytuacji epidemiologicznej powiatu w zakresie chorób zakaźnych
  i pasożytniczych;
 • realizowanie zadań wynikających z udziału Polski w programach eliminacji
  i eradykacji chorób zakaźnych;
 • sprawowanie nadzoru sanitarno-higienicznego nad placówkami lecznictwa zamkniętego
  i otwartego ze szczególnym uwzględnieniem kontroli skuteczności prowadzonych procesów dezynfekcji i sterylizacji;
 • współpraca ze szpitalnymi zespołami ds. zakażeń szpitalnych w zakresie zapobiegania
  i zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • koordynowanie i nadzorowanie przebiegu szczepień ochronnych, dystrybucja szczepionek, nadzór nad gospodarką preparatami szczepionkowymi wielodawkowymi;
 • nadzór nad stanem uodpornienia dzieci i młodzieży;
 • monitorowanie odczynów poszczepiennych;
 • udział w kampaniach edukacyjnych;
 • udział w akcjach specjalnych wynikających z sytuacji epidemiologicznej na podległym terenie między innymi w akcjach popowodziowych i związanych
  z zagrożeniami biologicznymi.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 PSSE Strzyżów
Realizacja: StudioPixel.pl