38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8                                 tel/fax (+48) 17 27 61 152                             psse.strzyzow@pis.gov.pl

  
                                   

Higiena Dzieci
i Młodzieży
 

STANOWISKO PRACY DS. HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

Do zadań należy:

 • sprawowanie nadzoru nad warunki zdrowotnymi w placówkach nauczania i  wychowania;
 • sprawowanie nadzoru nad warunki zdrowotnymi w placówkach wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
 • opiniowanie obiektów nauczania, wychowania i opieki w zakresie spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny;
 • kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach;
 • higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach;
 • ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii;
 • ocena warunków przechowywania i stosowania substancji i preparatów chemicznych
  w pracowniach szkolnych;
 • ocena oświetlenia naturalnego i sztucznego pomieszczeń do nauki;
 • ocena zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie higieny dzieci i młodzieży;
 • podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania problemów higieny dzieci i młodzieży związanych z warunkami sanitarno-higienicznymi w placówkach
  oświatowo-wychowawczych;
 • podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjno-informacyjnych adresowanych do środowisk szkolnych zgodnie z bieżącą problematyką;
 • ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów;
 • współdziałanie w realizacji programów oświaty zdrowotnej realizowanych w szkołach
  i innych placówkach oświatowo-wychowawczych;
 • nadzór nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach;
 • kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń oraz sprzętu  i urządzeń sportowych używanych w szkołach i innych placówkach.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 PSSE Strzyżów
Realizacja: StudioPixel.pl