38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8                                 tel/fax (+48) 17 27 61 152                             psse.strzyzow@pis.gov.pl

  
                                   

Higiena Komunalna
 

STANOWISKO PRACY DS. HIGIENY KOMUNALNEJ

realizuje zadania z zakresu kontroli i nadzoru nad higieną środowiska naturalnego
i środowiska bytowania ze szczególnym uwzględnieniem higieny urządzeń wodnych
i obiektów użyteczności publicznej poprzez:

 • kontrolę przestrzegania przepisów dot. higieny środowiska, urządzeń wodnych i obiektów użyteczności publicznej;
 • prowadzenie stałego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia;
 • kontrola basenów kąpielowych;
 • dokonywanie ocen stanu sanitarno-porządkowego miasta, gmin, ośrodków turystycznych, urządzeń wodnych i innych na podległym terenie oraz podejmowanie stosownych działań;
 • kontrola obiektów i urządzeń wodnych;
 • kontrola obiektów służby zdrowia i użyteczności publicznej;
 • nadzór nad ośrodkami wypoczynkowymi i rekreacyjnymi;
 • kontrola środków transportu osobowego i do przewozu zwłok;
 • wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok oraz opinii dotyczących sprowadzania zwłok
  z zagranicy;
 • wydawanie opinii dotyczących organizowania imprez masowych;
 • opiniowanie regulaminów utrzymania czystości i porządku;
 • działania związane z oceną oraz likwidacją skutków sytuacji kryzysowych w zakresie ochrony środowiska.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 PSSE Strzyżów
Realizacja: StudioPixel.pl