38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8                                 tel/fax (+48) 17 27 61 152                             psse.strzyzow@pis.gov.pl

  
                                   

Higiena Pracy
 

STANOWISKO PRACY DS. HIGIENY PRACY

Do zadań Higieny Pracy należy:

 • prowadzenie działań związanych z nadzorem nad higienicznymi i zdrowotnymi warunkami pracy w zakładach i miejscach pracy;
 • prowadzenie postępowań  i dokumentacji w zakresie chorób zawodowych;

 • prowadzenie działań związanych z nadzorem nad substancjami i mieszaninami chemicznymi;

 • prowadzenie działań związanych z nadzorem nad prekursorami narkotyków grupy 2 i 3;

 • sprawowanie kontroli nad czynnikami biologicznymi występującymi w środowisku pracy;

 • prowadzenie działań związanych z nadzorem nad produktami biobójczymi;

 • prowadzenie działań związanych z nadzorem nad czynnikami rakotwórczymi  w środowisku pracy;

 • prowadzenie działań związanych z nadzorem nad detergentami;

 • prowadzenie działań związanych z przestrzeganiem przepisów zasad bezpieczeństwa
  i higieny podczas prac związanych z usuwaniem bądź zabezpieczeniem wyrobów zawierających azbest;
 • nadzór nad zakazem wprowadzania do obrotu produktów co do których zachodzi podejrzenie, że są środkami zastępczymi.

 

INFORMACJE NA TEMAT DOPALACZY!!!!

http://dopalaczeinfo.pl/

BEZPŁATNA INFOLINIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

800 060 800

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 PSSE Strzyżów
Realizacja: StudioPixel.pl