38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8               tel/fax (+48) 17 27 61 152             psse.strzyzow@pis.gov.pl             BIP

Higiena Żywności i Żywienia
 

STANOWISKO PRACY DS. HIGIENY ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Na stanowisku pracy do spraw Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzyżowierealizuje się
zadania
w zakresie nadzoru nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i obrotu żywnością, warunkami żywienia zbiorowego i warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu
z żywnością oraz kosmetykami.

 Do zadań należą:

 • kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne przy produkcji żywności, obrocie żywnością oraz materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością;
 • kontrole warunków transportu żywności;
 • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych w Zintegrowanym Systemie Badań
  w ramach urzędowej kontroli i monitoringu;
 • zatwierdzanie zakładów produkcji i obrotu żywnością i materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz prowadzenie ewidencji (rejestru) wszystkich obiektów żywnościowo-żywieniowych;
 • przekazywanie informacji w ramach systemu RASFF i RAPEX;
 • współpraca z Inspekcją Weterynaryjną;
 • opracowanie ocen i analiz stanu sanitarnego zakładów, danych statystycznych
  z działalności oddziału;
 • przeprowadzanie kontroli interwencyjnych
 • dochodzenie przyczyn zatruć pokarmowych, opracowywanie dokumentów, pobieranie próbek podejrzanych o spowodowanie zatrucia.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 PSSE Strzyżów