38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8                                 tel/fax (+48) 17 27 61 152                             psse.strzyzow@pis.gov.pl

  
                                   

Kierownictwo
 

Kierownictwo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzyżowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzyżowie


mgr Zdzisław Sarna


  w sprawach skarg i wniosków przyjmuje
w poniedziałki w godzinach pracy urzędu
Skargi i wnioski do dyrektora PSSE w Strzyżowie
przyjmowane są w sekretariacie w pokoju 3 III piętro

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie

mgr inż. Krzysztof Jabłoński

tel. (17) 2761152 wew. 21

Główny Księgowy

mgr inż.  Paweł Ziarnik
tel. (17) 2761152 wew. 22Organem sprawującym nadzór
nad Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Strzyżowie
jest Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 PSSE Strzyżów
Realizacja: StudioPixel.pl