38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 8                                 tel/fax (+48) 17 27 61 152                             psse.strzyzow@pis.gov.pl

  
                                   

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia
 

 STANOWISKO DS. OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA 

Do zadań na stanowisku  należy prowadzenie działalności w zakresie inicjowania, organizowania, prowadzenia, koordynowania i nadzorowania działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia poprzez:

 • propagowanie zasad zdrowego stylu życia oraz działania prowadzące do zapobiegania chorobom zakaźnym;
 • pobudzanie aktywności prozdrowotnej ludzi do działań na rzecz indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz zdrowia publicznego;
 • współrealizowanie programów, akcji i kampanii prozdrowotnych o zasięgu wojewódzkim
  i krajowym;
 • udzielanie pomocy metodycznej i organizacyjnej placówkom ochrony zdrowia, oświaty
  i innym w realizacji zadań prozdrowotnych;
 • organizowanie szkoleń i narad metodycznych związanych z realizacją programów oświatowo – zdrowotnych;
 • udzielanie porad i konsultacji indywidualnych oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych;
 • monitorowanie i ocenianie podejmowanych działań.

  Programy i akcje prozdrowotne realizowane na terenie powiatu strzyżowskiego:

 1. ,,Trzymaj Formę ‘’- program realizowany w szkołach podstawowych
  i gimnazjalnych  ukierunkowany na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych
  i zdrowego stylu życia wśród młodzieży.
 2. ,,Czyste powietrze wokół nas’’- realizowany w przedszkolach ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
 3. ,,Nie pal przy mnie proszę’’ dla klas I-III którego celem jest  wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach w których inne osoby palą przy nich papierosy.
 4. ,,Znajdź właściwe rozwiązanie’’ dla klas IV – VI i gimnazjum  ma na celu zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.
 5. „Bieg po zdrowie” to nowy program edukacji antytytoniowej mający na celu opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży.
 6. "Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej."- program realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych.
 7. ,,Zawsze razem’’- program realizowany w szkołach podstawowych w klasach od I- III którego celem jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych rówieśników, unikanie zachowań ryzykownych oraz podejmowanie zdrowych wyborów życiowych.
 8. „ARS, czyli jak dbać o miłość”- program dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
 9. "Wybierz życie - pierwszy krok" profilaktyka nowotworowa w kierunku raka szyjki macicy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
 10. Program profilaktyczny "Moje dziecko idzie do szkoły" program ukierunkowany na podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
  i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli
  w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz ich przekonanie
  o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i środowisku szkolnym.
 11. ,,Znamię? Znam je!" dla  młodzieży szkół ponadgimnazjalnych którego celem jest budowanie świadomości czerniaka oraz budowanie odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży.
 12. ,,Podstępne WZW”  dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych  którego celem jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.
 13. ,,Serce masz tylko jedno” ukierunkowany na zwiększenie świadomości wśród pacjentów
  z chorobami serca i układu krążenia na temat zdrowego stylu życia.
 14.  ,,Edukacja pacjentów z nadciśnieniem tętniczym” którego celem jest zmniejszenie  częstości występowania powikłań sercowo – naczyniowych u chorych z nadciśnieniem tętniczym poprzez edukację chorych.

Ponadto realizowane są akcje / kampanie ogólnopolskie takie jak:

 1. Światowy Dzień AIDS 1grudnia.
 2. Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia.
 3. Światowy Dzień Bez Papierosa 31 maj.
 4. Październik miesiącem Profilaktyki Raka Piersi.
 5. Światowy Dzień Rzucania Tytoniu 3 czwartek listopada.
 6. Akcje letnie i zimowe ,,Bezpieczne wakacje’’  i ,,Bezpieczne ferie”.
 7. Kampania ,, Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”.
 8. Kampania ,,Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test”.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 PSSE Strzyżów
Realizacja: StudioPixel.pl